Cyklotrasa: Teplý Vrch – Horné Zahorany

Trasa: Teplý Vrch – Lukovištia – Horné Zahorany – Vyšná Pokoradz – Padarovce – Teplý Vrch

Trasa: Teplý Vrch – Lukovištia – Horné Zahorany – Vyšná Pokoradz – Padarovce – Teplý Vrch

Trasa: Teplý Vrch – Lukovištia – Horné Zahorany – Vyšná Pokoradz – Padarovce – Teplý Vrch

Trasa svojou dĺžkou a prevýšením patrí medzi náročnejšie. Vedie po asfaltových cestách v príjemnom tieni okolitého lesa. Po ceste do Lukovíšť sa môžete občerstviť na salaši v Ostranoch.

V Lukovištiach nájdete pamätnú izbu Ivana Kraska, prvý kamenný vodovod v Uhorsku a evanjelický kostol z roku 1794 s maľovaným dreveným stropom. V Horných Zahoranoch môžete navštíviť farmu domácich zvierat a malú lesnú zoo.

Malou odbočkou sa z Horných Zahorian dostanete na rozhľadňu Maginhrad. V obci Vyšná Pokoradz stojí Dedinská zvonica, ľudová murovaná stavba na pôdoryse štvorca s barokovou helmicou z roku 1800.

Na Teplý Vrch sa vrátite cez Nižnú Pokoradz a Padarovce. V Padarovciach vám dávame do pozornosti evanjelický kostol z roku 1803 a vinárstvo Pádár, ktoré ponúka svoje produkty z čierneho ríbezlia v miestnej predajni.

Po ceste sa môžete zabaviť hľadaním cachiek v aplikácii Geocaching.

Horne Zahorany scaled - Vidis sro

Lukovistia - Vidis sro

Padarovce - Vidis sro