Cyklotrasa: Teplý Vrch – Hrušovo – Kiadice

Trasa: Teplý Vrch – Kraskovo – Kyjatice – Kadlub – Hrušovo – Teplý Vrch

Cyklotrasa: Teplý Vrch - Hrušovo

Trasa svojou dĺžkou a prevýšením patrí medzi najnáročnejšie. Z väčšej časti je tvorená asfaltovými cestami, nájdu sa tu však aj náročnejšie nespevnené úseky vedúce poľnými a lesnými cestami, ale aj korytom rieky. Po ceste do Lukovíšť sa môžete občerstviť na salaši v Ostranoch. V Lukovištiach nájdete pamätnú izbu Ivana Kraska, prvý kamenný vodovod v Uhorsku a evanjelický kostol z roku 1794 s maľovaným dreveným stropom.

Ďalšia zastávka na trase je Kraskovo. Dominantou tejto obce je stredoveký gotický evanjelický kostol z konca 13. stor. (najvýznamnejšia kultúrna pamiatka v Gemeri – Malhohonte ). Pre návštevu tohto kostola musíte urobiť miernu odbočku z trasy, ale jeho návšteva  stojí za to.  Pokračujeme smerom na Babinec až do Kyjatíc. Dominantou obce je evanjelický kostol z 13. storočia.

Po ceste na Kadlub je Pamätník ľudu Kjatickej kultúry, jedná sa o žiarové pohrebisko z mladšej doby bronzovej. Cesta na Kadlub je lemovaná orechovými sadmi. Z Kadlubu na Hrušovo sa dostanete náročnejšími poľnými a lesnými cestami. V Hrušove sa môžete pristaviť pri zrekonštruovanej makete pece na pálenie vápna.

Cesta medzi Kadlubom a Hrušovom nie je dobre označená a pre lepšiu orientáciu odporúčame použiť aplikáciu Mapy.cz. Po ceste sa môžete zabaviť hľadaním cachiek v aplikácii Geocaching.

Kyjatice kostolík

Kyjatice kostolík

Kyjatice Kadlub

Kyjatice Kadlub

kyjatice vykopavky

kyjatice vykopavky

Stredoveký kostol Kraskovo

Stredoveký kostol Kraskovo

Hrušovo Zvonica

Hrušovo Zvonica